Bliv klogere på mulighederne for økonomisk støtte til forældre

Hvis du for nylig har opdaget, at du er gravid, har du måske også tænkt over, hvordan det vil påvirke din økonomi, hvis du gennemfører graviditeten. Her kan du læse om mulighederne for økonomisk støtte til forældre.

Få overblik over støttemulighederne 

Når du bliver forælder, er der forskellige former for økonomisk støtte, du kan være berettiget til. Hvad du kan få, og hvor meget du kan få, afhænger af din situation.

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen udbetales automatisk til alle børnefamilier hver 3. måned.

 

Beløbet afhænger af dit barns/dine børns alder og din indkomst. Her kan du se, hvor meget du kan få i børne- og ungeydelse.

 

  • Hvis du bor sammen med dit barns anden forælder, og I har fælles forældremyndighed, skal I dele børne- og ungeydelsen. I vil automatisk få udbetalt halvdelen hver.
  • Hvis du ikke bor sammen med dit barns anden forælder, er der to muligheder for udbetaling af børne- og ungeydelsen. Den kan enten deles lige mellem jer forældre, eller blive udbetalt til kun én af jer.

Læs mere om børne- og ungeydelse her.

Børnetilskud

Du kan søge om forskellige børnetilskud afhængigt af din situation, f.eks. hvis du er enlig forsørger eller under uddannelse.

 

Børnetilskud til enlige

  • Du kan du søge om børnetilskud til enlige, hvis du er enlig forsørger. Det kræver, at dit barn har folkeregisteradresse hos dig – og du ikke bor sammen med din partner eller en anden voksen, som du har økonomiske og praktiske fordele af at bo sammen med. Har du en partner, som du ikke bor sammen med, men alligevel har betydelige økonomiske og praktiske fordele af at være sammen med, kan du ikke få børnetilskud til enlige.
  • Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger – og ét ekstra børnetilskud uanset hvor mange børn, du har boende. Du kan få udbetalt børnetilskud til og med det kvartal, hvor barnet fylder 18 år.

Du kan læse mere om børnetilskud her.

Børnebidrag

  • Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis I ikke bor sammen.
  • Du kan søge om børnebidrag, hvis du bor sammen med dit barn – og barnet opholder sig hos dig 9 dage eller mere ud af 14 dage.
  • Hvis I har en deleordning og deler udgifterne til barnets forsørgelse mellem jer, vil der normalt ikke blive fastsat børnebidrag.
  • I kan som forældre selv lave en aftale om børnebidrag. Det er en god idé at lave en skriftlig aftale. Du kan finde en blanket til dette på Familieretshusets hjemmeside.
  • Hvis I ikke kan blive enige om børnebidraget, kan I søge Familieretshuset om at få fastsat et bidrag. Der er faste takster for børnebidrag, som beregnes ud fra indkomsten hos den forælder, der betaler bidraget.

Få mere viden – og se taksterne for børnebidrag her. Du kan også læse om bidrag, du kan søge i forbindelse med fødsel og navngivning af barnet, konfirmations- og beklædningsbidrag og uddannelsesbidrag.

Økonomisk tilskud til betaling af daginstitution eller dagpleje

  • Økonomisk fripladstilskud er et tilskud til dagtilbud og SFO/klub. Du kan søge tilskuddet, hvis familiens samlede husstandsindkomst ligger under en vis grænse. Afhængigt af indkomsten vil dit barns dagtilbud, SFO eller klub enten være billigere end fuld takst – eller gratis.

Du kan læse mere om økonomisk friplads, beregne hvor meget du/I kan få og søge om økonomisk fripladstilskud her.

 

Søskendetilskud får du automatisk, hvis du har mere end ét barn i et dagtilbud eller SFO/klub. Du skal betale fuld takst for den dyreste plads, men kun halv takst for de øvrige pladser.

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit beløb, som du kan få som tilskud til din husleje, hvis du bor fast i en bolig med eget køkken. Hvis du ejer din bolig, kan du få boligstøtte som et lån.

 

Om du er berettiget til boligstøtte, og hvor meget du kan få, afhænger af størrelsen på din bolig, huslejen, husstandens indkomst og formue, og hvor mange børn og voksne der bor i boligen.

 

Du skal derfor have en specifik bolig at søge ud fra, før du kan vide, hvor meget du kan få i boligstøtte. Du kan beregne din boligstøtte – og søge om boligstøtte her.

Relaterede artikler

Gravid under uddannelse

Er du blevet gravid og er studerende – eller skal til at starte på en uddannelse snart? Så går du sikkert med overvejelser om, hvordan det er at være forælder og studerende på samme tid. Du kan læse om dine muligheder her.

Del artiklen: