Abort – eller ej?: Guide til afklarende samtaler med gravide

Her kan sundhedsfaglige få vejledning til støttesamtaler med gravide kvinder og par, som er i tvivl om abort. Teksterne på abort.dk er skrevet af socialrådgivere fra Mødrehjælpen, som har mange års erfaring med rådgivning ved tvivl om abort.

OVERSIGT

Støttesamtaler ved tvivl om abort

En støttesamtale er en afklarende samtale med en gravid kvinde eller et par, som overvejer abort. Den giver mulighed for at reflektere over et svært valg. Selvom der er begrænset tid til samtalen, kan du med forberedelse og struktur skabe grundlaget for en god samtale.

Støttesamtalen kan fx tage udgangspunkt i :

 • Kvinden søger svar på helt konkrete spørgsmål om abortindgrebet, økonomi eller faderskab. Den konkrete snak kan lede over i en samtale om mere eksistentielle spørgsmål.
 • Kvinden ønsker at vende sin situation med en uvildig person, som forholder sig neutralt til spørgsmålet abort -eller ej.
 • Kvinden kommer sammen med partneren for at få vendt beslutningen.
 • Kvinden er uenig med den potentielle far om beslutningen.
 • Kvinden har truffet en beslutning, men er alligevel usikker.


Formålet med samtalen er ikke at påvirke kvinden eller parret i nogen bestemt retning, men støttesamtalen skal give et så afklaret grundlag som muligt at træffe valget på.

Skab gode rammer for samtalen

Ved tvivl om abort er rammerne for samtalen vigtige, så kvinden eller parret tør åbne op. En uventet graviditet sætter kvinden i en situation, hvor hun skal træffe et eksistentielt valg. Det stiller nogle andre krav til samtalen, end hvis den for eksempel handlede om prævention.

Forsøg derfor at:

 • Planlægge en god struktur på samtalen, så I kommer omkring de væsentlige fokuspunkter, selvom der er begrænset med tid til samtalen.
 • Skabe en tryg atmosfære
 • Udvise åbenhed for begge alternativer – abort og gennemført graviditet – uanset kvindens eller parrets situation


Book eventuelt en ny konsultation med det samme, hvis der er behov for mere tid til at få talt om alt det, der fylder hos kvinden/parret. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid muligt at henvise til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning Holdepunkt.

Hvordan kan støttesamtalen indledes?

Hvordan støttesamtalen begynder, afhænger naturligvis altid af situationen – og hvor godt du kender kvinden. Du skal ikke træffe valget, men du kan hjælpe kvinden med at tage den beslutning, der føles rigtig for hende.

Sådan kan du starte samtalen:

 • Fortæl, hvor lang tid, der er sat af til samtalen
 • Anerkend tvivlen, og forklar kvinden eller parret, at det er normalt at være i tvivl uanset omstændigheder og alder
 • Indled eventuelt med: ”Du er jo her, fordi du er i tvivl – hvad går din tvivl ud på?”


Der er ofte et vist tidspres forbundet med at træffe beslutningen om abort – eller ej. Det er dog alligevel afgørende, at kvinden ”skynder sig langsomt”.

Støt kvinden i at få sat ord på dilemmaer

En vigtig del af støttesamtalen er at hjælpe kvinden med at få overblik over sin situation. Derfor kan det være en idé at identificere de dilemmaer, hun står i. Bagefter kan kvinden så prioritere, hvor vigtige de forskellige dilemmaer er for beslutningen.

Et godt redskab for mange, som er i tvivl om abort, er at lave en liste med, hvad der taler for og imod de to muligheder.

Har kvinden allerede taget en beslutning, men er i tvivl, kan du alligevel spørge ind til usikkerheden. Så hun er sikker på, at det valg hun træffer, er rigtigt for hende.

Idéer til spørgsmål I kan komme ind på under samtalen

Psykologiske, personlige og fysiske forhold

 • Hvad er dine tanker for og imod abort?

 • Har du tidligere fået en abort, og hvordan spiller det eventuelt ind på din beslutning?

 • Hvilke psykiske belastninger er der i dit liv lige nu? Hvilken rolle spiller de for din beslutning?

 • Er du bekymret for selve indgrebet, hvis du vælger en abort?

 • Er du bekymret for graviditeten eller fødslen, hvis du vælger at få barnet?
 • Hvordan tror du, at du vil reagere, hvis du får en abort?

 • Hvordan tror du, at du vil reagere, hvis du får barnet?

Forholdet til den potentielle far

 • Er du alene eller i et parforhold? Hvilken betydning har det for dig?

 • Hvordan er forholdet til den mand, du er blevet gravid med?

 • Hvad er hans ønske i forhold til graviditeten? Hvad betyder hans holdning for din beslutning?
 • Hvad vil din beslutning betyde for jeres relation?

 • Hvordan tror du, at du vil klare livet alene med barnet, hvis du vælger at få barnet?

Har du brug for viden om faderskab, forældremyndighed og samvær?

Økonomi, job og uddannelse

 • Hvordan ser din økonomiske situation ud?

 • Hvilke konsekvenser vil det have for din uddannelse eller dit job at få et barn?

 • Har du brug for mere viden om rettigheder i forhold til barsel og økonomisk støtte fra det offentlige?

Familieforhold og netværk

 • Hvordan er dit forhold til din familie? Og hvilken betydning har dette?

 • Har du børn i forvejen, og hvilken betydning har dette?

 • Kan du få hjælp og støtte i din familie og vennekreds, når du har truffet dit valg?

 • Hvordan er din families holdning til abort, og har den indflydelse på dit valg?

Spørgsmål om lovgivning og økonomi

Har kvinden spørgsmål om økonomi, familieret eller sociallovgivning, er det vigtigt, at hun får dem afklaret hurtigt. For svarene kan have indflydelse på hendes beslutning.

Du kan læse om emnerne på linkene herunder:


Du kan også altid henvise kvinden til en støttesamtale hos Mødrehjælpens rådgivning. Her kan hun få grundig vejledning om lovgivningen og mulighederne for økonomisk støtte.

Har de sociale myndigheder tidligere udvist bekymring for kvinden, kan det være nødvendigt at tale med hende om, at kommunen sandsynligvis vil kontakte hende for at sikre tidlig hjælp til familien, hvis hun vælger at gennemføre graviditeten.

Rådgivning om at træffe en beslutning

Nogle kvinder begynder i situationen at tvivle grundlæggende på deres evne til at træffe beslutninger. Det gælder især kvinder, hvor graviditeten har gjort dem forvirrede, og som har svært ved at overskue situationen.

Tag en snak med kvinden om, at beslutninger om abort – eller ej – ikke altid bliver truffet på et rationelt grundlag. Selvom det rent praktisk sagtens kan lade sig gøre at få et barn – eller omvendt – er svaret ikke nødvendigvis givet af den grund.

De fleste kvinder mener, at valget skal træffes på et rationelt grundlag, og det kan være skamfuldt for kvinden, hvis det ikke sker. Men en beslutning om abort – eller ej – bliver i lige så høj grad truffet ud fra, hvad der føles rigtigt eller forkert.

Hjælp kvinden med at finde troen på, at hun kan træffe et valg

Hjælp kvinden med at få troen på, at hun kan træffe en beslutning, der er rigtig for hende. Tal med hende om, at hun tidligere har kunnet træffe vigtige beslutninger. Og find sammen ud af, hvad det var, der gjorde, at hun nåede frem til netop den beslutning i den pågældende situation. Hvis hun har truffet andre kritiske valg i livet, kan du forsøge at lave rekonstruktioner af disse.

Sørg for, at det er kvindens egen beslutning

Fokusér hele vejen igennem samtalen på vigtigheden i, at valget er kvindens eget. Det er hende, der skal leve med beslutningen, uanset hvad hun vælger. Nogle kvinder kan appellere meget til, at du træffer beslutningen. 

Undersøg også om omgivelserne – for eksempel den nærmeste familie – har stærke holdninger, eller måske forsøger at påvirke hendes valg. Det kan da være nødvendigt, at du taler med hende om, hvor vigtigt det er, at det er hende, der træffer beslutningen.

Samtalen med parret, der er i tvivl om abort

Foregår samtalen med parret inden en abort, kan du tage udgangspunkt i disse spørgsmål . Spørgsmålene kan være med til at få sat ord på parrets dilemmaer – og eventuelle uenigheder. Det vil give begge parter klarhed over, hvad der betyder noget for den anden.

Forsøg i samtalen at hjælpe de to parter til at forstå hinandens synspunkter. Tal også med parret om, at deres parforhold kan ændre sig, uanset hvad de vælger.

Samtalen med kvinden under 18 år

For kvinder under 18 år gælder der særlige regler: kvindens forældre eller værge skal skrive under på en eventuel abortanmodning. Det betyder, at det først skal afklares, om kvinden ønsker en abort – derefter, hvordan hun har det med, at forældrene eventuelt skal involveres.

Nogle forældre vil lægge op til, at du skal forsøge at overtale den unge kvinde til abort, selv om hun selv ønsker at få barnet. Det er ikke din opgave, uanset at forældrenes ønske kan være fuldt forståeligt. Hvis kvinden ønsker abort og kommer sammen med en forælder, skal du sikre dig, at aborten er kvindens egen beslutning – og ikke forældrenes.

Hvis det er svært for kvinden at skulle tale med forældrene om graviditeten, kan det muligvis være en hjælp at tilbyde hende at tage sine forældre med til en ny samtale ved dig.

Vil hun under ingen omstændigheder have sine forældre indblandet i en eventuel anmodning om abort, skal hun henvises til abortsamrådet – book gerne en aftale, mens hun er i konsultationen.

Læs mere om reglerne for abort, hvis kvinden er under 18 år.

Hvis valget er at få foretaget en abort

Hvis kvinden (eller parret) har besluttet sig for abort, er det vigtigt, at hun forberedes på tiden efter aborten. Det gælder både de fysiske og psykiske reaktioner, som kan følge efter en abort.

Tal med hende om, at det er normalt at have blandede følelser og mærke en grad af tvivl, selvom hun ikke fortryder sin beslutning.  Nævn gerne at det kan hjælpe at snakke med en eventuel partner, vennerne eller familien om følelserne.

Kvinden (og eventuelt partneren) skal oplyses om, at hun også kan komme ind til en samtale efter en eventuel abort. Gør det klart, at selv om hun nu har taget beslutningen om abort, kan hun, hvis hun fortryder, ændre den helt indtil sidste øjeblik, hvor hun skal i narkose.

Det er samtidig også vigtigt, at kvinden får fyldestgørende information om, hvordan aborten kommer til at foregå.

Støttesamtaler efter abort

Kort om støttesamtalen efter abort

Nogle kvinder eller par kan have brug for at tale med en professionel rådgiver efter en abort. Det kan der være mange forskellige årsager til. Fx er det efter aborten almindeligt, at kvinden i større eller mindre grad føler:

 • Tristhed
 • Usikkerhed på, om valget var det rigtige
 • Behov for hjælp til at få sat ord på oplevelsen

Støttesamtalen efter abort kan være en måde at få afsluttet processen – og få mulighed for at tale forløbet igennem.

Forskellige omstændigheder kan gøre tiden efter aborten lidt sværere. Vær særligt opmærksom på kvinder, som:

 • Inden aborten var meget ambivalente og i tvivl
 • Følte sig presset til abort (især hvis kvinden valgte aborten, fordi faren til barnet ikke ønskede det)
 • I forvejen var psykisk sårbare
 • Op til aborten oplevede følelsesmæssige belastninger som sygdom, dødsfald i familien osv.
 • Har tendens til perfektionisme og stiller høje moralske krav til sig selv. De kvinder bebrejder oftere sig selv hvis de føler, de svigter deres normer og værdier.

 

3 opmærksomhedspunkter i støttesamtalen efter abort

1. Normalisér situationen

Fortæl kvinden, at det er normalt at have svære og blandede følelser efter en abort. At tage et valg om at få en abort er en alvorlig beslutning, som kan føles meget belastende. Tal med kvinden om, at det kan hjælpe at snakke med nogen om aborten, hvis hun ikke allerede har gjort det.

2. Fokusér på, hvorfor valget blev en abort

Mange kvinder kan efter aborten ikke forstå, hvorfor de valgte aborten. De oplever, at de omstændigheder, der talte imod at beholde barnet, slet ikke har nogen betydning længere. De kan være gået i glemmebogen.

Hjælp kvinden med at huske, at det for eksempel var en reel bekymring, at hun var bange for, om hun kunne fuldføre sin uddannelse, hvis hun valgte at få et barn – det var altså ikke bare noget ”pjat”, som hun efterfølgende kan føle.

Tal med kvinden om, at store beslutninger meget sjældent er uovervejede. Og mind hende eventuelt om, at hun skulle træffe et stort, eksistentielt valg under de mest ugunstige betingelser – på kort tid og under et stort følelsesmæssigt pres.

3. Giv kvinden muligheden for at sørge

Kvinder, der har fået en abort, kan føle sorg og have brug for at give udtryk for den. Men nogle kvinder føler, at de ikke kan tillade sig at sørge, når de ”selv har været ude om det” – altså selv har valgt aborten. Du kan give kvinden rum til at sørge og tale med hende om, at hendes sorgfølelser er helt normale.

Støttesamtalen med parret efter abort

Uanset om parret har været enige eller uenige om beslutningen, kan det være en hjælp, at partneren også er med til støttesamtalen efter abort. Her kan parret få hjælp til at tale forløbet igennem og nuancere, hvorfor de hver især reagerede, som de gjorde.

Samtalen kan hjælpe parret til at få større forståelse for hinandens bevæggrunde og følelser. Kvinden har måske distanceret sig fra manden, fordi han ikke ønskede barnet – og det kan være hun har opfattet ham som ufølsom, kold og afvisende.

Gennem støttesamtalen kan begge parter måske blive opmærksomme på, at der har været mere på spil hos den anden, end det umiddelbart virkede til.

Mødrehjælpen tilbyder støttesamtaler

Du kan altid henvise kvinder og par, som er i tvivl om abort, til Mødrehjælpen. Både inden og efter en eventuel abort tilbyder vi én eller to støttesamtaler af cirka halvanden times varighed med en socialrådgiver.

Samtalerne kan foregå ansigt til ansigt i Mødrehjælpens lokaler i:


Støttesamtalen kan også foregå over telefonen eller på vores chatrådgivning.

Mødrehjælpens rådgivere giver uvildig rådgivning og tager ikke stilling til beslutningen. De vil hjælpe kvinden med at finde ud af, hvad der er det rigtige valg i hendes situation.

For de helt unge piger kan det være relevant at kontakte Sex og Samfunds telefonrådgivning, Sexlinien.

Nogle regioner tilbyder også rådgivning på sygehusene.

Del artiklen: