Vores arbejde

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der har en lang historie med rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier. Vi har gennem mange år kæmpet for, at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop og deres personlige livssituation. Vi er hverken for eller imod abort, og derfor kan du også stole på, at du hos os får rådgivning, som er neutral.

Siden 1973, hvor aborten blev fri, har vi tilbudt uvildige støttesamtaler til kvinder og par, der er i tvivl om de ønsker at gennemføre en graviditet eller ej. Men også hvis der i forlængelse af en abort opstår efterreaktioner. På baggrund af mange tusinde samtaler har vi fået stor indsigt i de følelsesmæssige svære dilemmaer, der er på spil.

Vores opgave er ikke at komme med anbefalinger og løsninger, men vi hjælper og støtter dig i din afklaringsproces. I sidste ende er det dig, der skal leve med beslutningen, og derfor er det også vigtigt, at den føles rigtig for dig.

Selvom retten til fri abort herhjemme for længst er vundet og selvom ni ud af ti danskere bakker op om den fri abort, er abort i praksis meget tabubelagt.

Men bare fordi valget er frit, er valget ikke let. På abort.dk har vi lavet et digitalt univers, der åbner op for samtalen. Vi har forsøgt at imødekomme de spørgsmål og følelsesmæssige dilemmaer, som vi kender fra vores samtaler i rådgivningen.

Du kan kontakte vores rådgivning her.