FAQ – ofte stillede spørgsmål

Hvad er reglerne for abort i Danmark?

I Danmark har kvinder over 18 år ret til at få foretaget en provokeret abort frem til 12. graviditetsuge.

Er en kvinde under 18 år og ønsker en abort, skal kvindens forældre normalt skrive under på, at aborten må foretages.

Det er i dag sådan, at abort kun kan ske i særlige tilfælde, hvis kvinden er længere end 12 uger henne i graviditeten. Det er de regionale Abortsamråd, som vurderer om der kan gives tilladelse om sen abort.

Det er muligt at få en støttesamtale både før – og efter en eventuel abort.

Læs mere om reglerne for abort i Danmark

Hvordan foregår en abort?

Der findes to former for provokeret abort; medicinsk abort og kirurgisk abort.

Frem til udgangen af den 8. graviditetsuge, vil man typisk anbefale en medicinsk abort.

En medicinsk abort foregår ved, at det sygehus eller den klinik, du er tilknyttet i forbindelse med aborten, udleverer medicin til dig.

Medicinen stopper dels graviditetens udvikling og får dels livmoderen til at trække sig sammen, så den begynder at tømme sig.

Aborten kan kan foregå hjemme hos dig selv frem til 9. graviditetsuge, hvis du foretrækker det. Dog kræver det, at du har pårørende, der kan være sammen med dig under forløbet. Ellers vil aborten foregå på et sygehus eller på en gynækologisk klinik.

Under en kirurgisk abort vil du typisk skulle i fuld narkose under operationen, hvor graviditeten fjernes fra livmoderen. Du skal være sygemeldt den dag, aborten udføres. Eventuelt også et par dage efter, hvis du har behov for det.

Du kan læse mere om hvordan en abort foregår her

Er der risici ved abort?

I Danmark foretages en provokeret abort under meget kontrollerede omstændigheder, derfor er der minimal risiko forbundet med indgrebet. De forskellige former for abort, kan dog medføre en række bivirkninger. Det er vigtigt, at du får talt grundigt med din læge/gynækolog om dette.

En medicinsk abort vil fremkalde blødning, som kan minde om en kraftig menstruation. Du kan også opleve kvalme og smerter.

En kirurgisk abort kan give smerter, og der vil også være en chance for, at du kan opleve blødning som minder om en menstruation i op til et par uger efter aborten. I begge tilfælde bliver det anbefalet, at du er sygemeldt i dagene omkring aborten.

Læs mere om de forskellige abortformer her.

Efter en provokeret abort oplever nogle kvinder psykiske efterreaktioner, som f.eks. nedtrykthed, skam, skyldfølelse eller angst. Hvis du kan genkende dig selv i den slags følelser, kan det være tegn på, at du har en mere alvorlig efterreaktion. I den situation bør du søge professionel rådgivning. Det kan være hos Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning – eller hos din egen læge.

Hvad koster det at få foretaget en abort?

I Danmark er det gratis at få foretaget en abort, hvis du har bopæl i Danmark og er tilmeldt folkeregistret. Hvis du vælger at få aborten på en privatklinik, skal du dog selv betale.

Bliv klogere på reglerne om abort her

Hvad skal man gøre, for at få en abort?

Hvis du ønsker en abort, skal du til at starte med bestille tid ved en læge. Det kan enten være din egen læge eller en anden praktiserende læge. Lægen undersøger, hvor langt du er henne i graviditeten.

Du bliver også informeret om dine muligheder for støtte, hvis du ønsker at gennemføre graviditeten. Og du vil blive orienteret om din ret til støttesamtaler.

Du anmoder om en abort ved at udfylde og underskrive en blanket hos lægen. Herefter vil du blive indkaldt til en forundersøgelse på det sygehus eller den gynækologiske klinik, hvor du ønsker at få foretaget aborten.

Selvom du har fået godkendt din anmodning om abort, kan du ombestemme dig helt frem til, at indgrebet skal foretages. 

Hvornår er det for sent at få en abort?

I Danmark har kvinder i dag ret til en provokeret abort frem til den 12. graviditetsuge.

Herefter kræver det særlig tilladelse fra Abortsamrådet at afbryde graviditeten. Man kan søge om tilladelse frem til den 22. graviditetsuge.

Læs mere om sene aborter her

Hvem kan du snakke med, hvis du er i tvivl om abort?

Hvis du overvejer en abort, kan det være forbundet med mange svære tanker og følelser. For mange kvinder, er det en stor støtte og hjælp at snakke med en udenforstående om deres overvejelser.

I Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, kan du få en gratis og uvildig støttesamtale ved tvivl om abort. Vi kan ikke sige, hvad du skal gøre, men vi kan tale med dig om de ting, der er værd at overveje, når du skal træffe din beslutning.

Du kan også vælge at få en støttesamtale hos din egen læge eller en anden praktiserende læge, Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København eller en fagperson hos din kommune.

Vær opmærksom på, at der kan være stor forskel på abortrådgivning. Nogle rådgivninger på nettet og over telefon har en bestemt holdning til abort, fordi organisationen eller hjemmesiden har en religiøs baggrund. De rådgiver kvinder til at beholde barnet og har ikke en neutral holdning til abort.