Abort efter 12 uger

I Danmark er der klare regler for, hvornår det er lovligt at få foretaget en abort. Her kan du læse om abortgrænsen i Danmark, og få viden om hvilke muligheder der er for abort efter 12. uge.

Hvornår er det for sent at få en abort?

Abortgrænsen i Danmark er i dag 12 uger. Det betyder, at du har ret til at få foretaget en medicinsk eller en kirurgisk abort, hvis du ikke er længere henne i graviditeten end 12 uger. Efter det tidspunkt kræver det særlig tilladelse at afbryde graviditeten.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at graviditetens længde måles fra første dag i din sidste menstruation – og altså ikke fra den dag, ægget blev befrugtet.

Når du opdager, at du er gravid, skal du bestille en tid hos lægen for at få fastslået, hvor langt du er henne i graviditeten.

Læs mere om medicinsk og kirurgisk abort her.

Regler for sen abort – hvis du er længere henne end 12 uger

Hvis du er mere end 12 uger henne i graviditeten og ønsker en abort, skal du i dag søge om tilladelse hos Abortsamrådet i din region. Abortsamrådene består af tre fagpersoner – som dækker fagområderne gynækologi, psykiatri/socialmedicin, og jura.

Samrådet vil kun godkende en sen abort, hvis de tre fagpersoner vurderer, at der er væsentlige grunde til at afbryde graviditeten.

Væsentlige grunde kan for eksempel være, at:

  • Dit fysiske eller psykiske helbred er i fare; på grund af graviditeten, fødslen eller som følge af at skulle stå med ansvaret for et barn
  • Barnet er i risiko for at få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
  • Voldtægt, incest eller en anden strafbar handling er skyld i graviditeten
  • Det vurderes, at du ikke vil kunne drage omsorg for barnet

Hvis du søger om tilladelse til abort og er længere henne end uge 22, kan du kun få tilladelse, hvis graviditeten er til fare for dit helbred, eller hvis barnet er i risiko for at få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse.

Læs alle gyldige grunde til sen abort i sundhedsloven. Du har mulighed for at anke Abortsamrådets afgørelse til Abortankenævnet.

Får du foretaget en sen abort, har du mulighed for at få tilskud til psykologbehandling.

Sådan ansøger du om abort efter 12 uger

Hvis du vil søge om tilladelse til abort efter 12. graviditetsuge, skal du tale med din læge. Lægen vil henvise dig til en scanning på et sygehus eller hos en privatpraktiserende gynækolog. Scanningen kan nøjagtigt vise, hvor langt du er henne i graviditeten.

Du skal sende en ansøgning om abort til Abortsamrådet i din region. Det kan din læge hjælpe dig med. I nogle tilfælde vil du blive indkaldt til en samtale med en juridisk sagsbehandler – og eventuelt en psykiater. Her får du mulighed for at beskrive, hvorfor du ønsker en abort.

Abortsamrådet i din region behandler derefter din ansøgning og træffer en afgørelse.

Har du søgt om sen abort – eller overvejer du at gøre det?

Der kan være mange grunde til, at du står i denne svære situation. Du har måske først opdaget din graviditet efter 12. graviditetsuge. Måske er der opstået nogle omstændigheder omkring dig, din situation eller din graviditet, som gør det særligt svært for dig at gennemføre graviditeten.

For mange kvinder er det en vanskelig og belastende tid. Du står med et ønske om at afbryde graviditeten. Din krop er måske begyndt at vise tegn på fysiske forandringer. Og du er ikke selv herre over den beslutning, der bliver taget. Det er Abortsamrådet der træffer en afgørelse, som har så stor betydning for dit liv.

Det er helt naturligt at opleve svære følelser – indre uro, nervøsitet, tankemylder og søvnbesvær. Følelser som afmagt og tab af kontrol kan måske også ramme dig. Bekymringer for hvordan fremtiden kommer til at se ud kan fylde alt for dig i ventetiden frem til afgørelsen.

Det er normalt at reagere, når man befinder sig i en situation, som man ikke har kontrol over. Det kan hjælpe at vide, at ventetiden som regel ikke er særlig lang – ca. en uge – men den kan føles som en evighed.

Hvad sker der, når Abortsamrådet har truffet en afgørelse?

Hvis din ansøgning om abort bliver godkendt, vil du få en tid til at få foretaget aborten så hurtigt som muligt.

Hvis du får afslag, kan du klage til Abortankenævnet under Styrelsen for Patientklager, og de vil træffe en afgørelse inden for få dage.

Du skal ringe til Abortsamrådets sekretariat i din region, hvis du vil anke afgørelsen.

Få rådgivning og støtte, hvis du overvejer abort

Husk, at du kan få en støttesamtale, inden du beslutter dig for, om du vil have foretaget en abort. Støttesamtalen kan for eksempel være med en uvildig rådgiver i Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, eller hos din læge.

Du kan vælge den rådgivningsform, der passer dig bedst: 

Du kan også booke en tid i telefonen til en fysisk aftale i et af vores landsdækkende rådgivningshuse.

Rådgiverne er hverken for eller imod abort – og de fortæller dig ikke, hvad du skal gøre. Men de kan hjælpe med at skabe et overblik over din situation – og de vil forsøge at gøre det mere overskueligt for dig at træffe dit valg. Du har også ret til en støttesamtale efter en eventuel abort. 

Relaterede artikler

Du kan få en støttesamtale, hvis du er i tvivl

Er du gravid og i tvivl, om du ønsker barn eller abort, tilbyder Holdepunkt gratis støttesamtaler. Det har Mødrehjælpen, som står bag rådgivningen i Holdepunkt, gjort i mere end 30 år. Og vi har derfor stor erfaring i at hjælpe kvinder som dig.

Holder du din graviditet skjult?

For nogle kvinder kan en graviditet være fyldt med frygt og nervøsitet, fordi de er bange for konsekvenserne af, at familie, en partner eller myndighederne opdager, at de er gravide. De vælger at holde deres graviditet skjult. Hvis du skjuler en graviditet, skal du vide, at du har mulighed for at få hjælp.

Er du gravid – og i tvivl om hvad du skal gøre?

En graviditet kan vække mange følelser i dig. Og særligt hvis den er uventet, kan det føles så overvældende – at du har svært ved at tænke klart og finde ud af, hvordan du skal forholde dig. Her kan du læse om dine muligheder og finde en række spørgsmål, der kan være vigtige at overveje, hvis du er i tvivl om abort.

Del artiklen: