Abort i Danmark: Sådan er reglerne

Siden 1973 har kvinder i Danmark haft ret til fri abort. Men hvad betyder fri abort? Og hvornår er det lovligt at afbryde graviditeten med en medicinsk eller kirurgisk abort? Er det gratis at få en abort i Danmark? Dét kan du få svar på her.

Dine rettigheder i forbindelse med abort

Hvis du er kvinde og over 18 år, har du i Danmark ret til at få en provokeret abort frem til 12. graviditetsuge.

For at få fastslået graviditeten skal du henvende dig til en praktiserende læge. Det kan enten være din egen læge – eller en anden praktiserende læge.

Det er også hos lægen, du skal underskrive en blanket for at anmode om abort. Der er ikke krav om, at du skal begrunde, hvorfor du ønsker at afbryde graviditeten.

Du har ret til en støttesamtale om abort

Hvis du er i tvivl om abort, har du ret til en støttesamtale både før og efter en eventuel abort. Din læge har pligt til at informere dig om denne ret. Støttesamtalen kan f.eks. foregå hos Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt. Du kan også vælge at få en støttesamtale hos din egen læge eller en anden praktiserende læge, Sex & Samfunds Præventions- og Rådgivningsklinik i København eller en fagperson hos din kommune.

Valget om abort er udelukkende dit. Myndigheder eller læge kan ikke kræve, at du får foretaget en abort, hvis der for eksempel er bekymring for, om du kan klare opgaven som forælder. Men de vil rådgive og fortælle dig om deres bekymring.

Vær desuden opmærksom på, at ikke alle organisationer er uvildige i forhold til spørgsmålet om abort. Du kan derfor støde på rådgivning, som har afsæt i et kritisk syn på abort. I Mødrehjælpen er vi neutrale, og derfor har vi i vores tilbud om støttesamtaler også kun fokus på at støtte dig, så du kan træffe det valg, der er bedst for dig.

Dine personlige oplysninger og journaler hos sundhedsvæsenet er omfattet af tavshedspligt.

Kvinder, der ikke taler dansk, har ret til assistance fra en professionel tolk i forbindelse med en abort.

Er abort gratis i Danmark?

Hvis du bor i Danmark og er tilmeldt folkeregistret, er det gratis at få foretaget en abort – både medicinsk og kirurgisk.

Vælger du at få aborten på en privatklinik, skal du dog selv betale for indgrebet – medmindre du benytter dig af det udvidede frie sygehusvalg, som træder i kraft, hvis der er længere end en måneds ventetid i det offentlige.

En abort på en privatklinik koster typisk ml. 5.000 og 12.000 kr.

Hvis du ikke har ret til gratis sundhedsydelser og ikke har råd til at betale for en abort, er der andre muligheder for at få hjælp. Læs mere om hvordan dine muligheder er som gravid uden gult sundhedskort.

Arbejder du i Danmark, men har bopæl i et andet EU-medlemsland eller i Norge, Liechtenstein, Schweiz eller på Island kan du være berettiget til et særligt sundhedskort, der giver dig mulighed for behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre. Læs mere om det særlige sundhedskort, som giver dig ret til sundhedsydelser i Danmark, selvom du ikke bor her. 

Regler for abort, hvis du er under 18 år

Er du under 18 år og ugift, og ønsker du en abort, kræver det normalt, at dine forældre skriver under på, at du må få foretaget en abort. I særlige tilfælde kan du få dispensation fra denne regel ved at ansøge om abort uden forældresamtykke hos Abortsamrådet.

Læs mere om reglerne for abort, hvis du er under 18 år.

Regler for abort efter 12. uge

Ønsker du en abort, men er længere end 12 uger henne, kan det kun ske i særlige tilfælde, og du skal søge om tilladelse hos Abortsamrådet. Det kan du gøre frem til udgangen af 22. graviditetsuge.

Læs mere om reglerne for abort efter 12. uge.

Du kan få uvildig rådgivning og støtte i Holdepunkt

I Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, kan du få støttesamtaler ved tvivl om abort –  og efter en eventuel abort . Rådgivningen er gratis, og du kan benytte den fra den dag, du opdager, at du er gravid.

Vores professionelle og erfarne rådgivere er hverken for eller imod abort. De forholder sig neutralt – og giver dig ikke svaret på, hvad du skal gøre. Men de kan hjælpe dig med at skabe overblik over din situation. Og de vil forsøge at gøre det mere overskueligt for dig at træffe dit valg.

Relaterede artikler

Er du under 18 år – og overvejer du en abort?

Er du under 18 år og gravid, er det helt normalt, hvis du befinder dig i et kaos af tanker, som stritter i mange forskellige retninger. Det kan være en stor befrielse at dele dine tanker med nogen, du føler dig tryg ved. Få råd til, hvordan du bliver afklaret, hvis du overvejer abort.

Abort efter 12 uger

I Danmark er der klare regler for, hvornår det er lovligt at få foretaget en abort. Her kan du læse om abortgrænsen i Danmark, og få viden om hvilke muligheder der er for abort efter 12. uge.

Del artiklen: