Skal du være far uden det er planlagt?

Hvis du står i den situation, at en kvinde du har været sammen med, er blevet uventet gravid - hun ønsker at gennemføre graviditeten, men du ikke ønsker at blive far. Læs her om dine rettigheder og pligter som ‘ufrivillig’ far.

Retten til abort er en ret for den gravide kvinde

Som ufrivillig kommende far har du ingen rettigheder, når det gælder valget om abort eller ej. Det gælder lige meget hvilken relation, du har til kvinden. At I er gift eller i et fast parforhold, giver dig ikke mere medbestemmelse, end hvis det er en kvinde, du har mødt for nylig.

Det er i sidste ende alene kvinden, der har ret til at beslutte, om en graviditet skal gennemføres eller afbrydes.

Sørg for at få talt situationen igennem

Oplevelsen af ikke at have indflydelse på noget så væsentligt som beslutningen om at skulle være forælder eller ej, kan give dig en følelse af at være magtesløs.

Du er måske i chok, føler dig uden for indflydelse – og oplever, der er et ulige magtforhold, fordi du ikke selv er herre over en beslutning, der har så stor en betydning for dig. Det er naturligt at have det sådan, og det kan være en hjælp at dele sine følelser med nogen.

Selvom I ikke er enige om, at graviditeten skal gennemføres eller afbrydes, er det en god idé at tale situationen igennem med kvinden. Giv hinanden plads til at få sat ord på følelser og tanker.

Her kan du få konkrete råd til, hvordan I kan håndtere jeres uenighed om abort.

Det er samtidig en god ide at bruge en ven eller et familiemedlem til at tale med. Så du får sat ord på dine overvejelser om den uønskede situation, du står i.

Du har også mulighed for at få en støttesamtale hos Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt.

Dine forpligtelser, hvis graviditeten gennemføres

Selvom du ikke ønsker at blive far, og kvinden gennemfører graviditeten, har du visse forpligtelser.

Bliv klogere på dine forpligtelser her:

Faderskab

 • Barnet har ret til at vide, hvem der er dets forældre. Derfor har moren til barnet pligt til at oplyse myndighederne om, hvem der kan være far til barnet.

 • Hvis en kvinde anmelder, at du er far til et barn, kan du enten anerkende eller få undersøgt, om du er barnets far ved en retsgenetisk undersøgelse. Viser undersøgelsen, at du er far til barnet, kan du vælge at anerkende faderskabet.

 • Alternativt vil du ved dom blive dømt til faderskabet.

 • Som mand kan du altså ikke frasige dig et uønsket faderskab og de forpligtelser, som følger med. Barnets ret til at kende sit ophav samt ret til forsørgelse og arv vægter i lovgivningen tungere end din ret til selvbestemmelse.


Få mere viden om faderskab

Økonomi

 • Som far skal du opfylde dine økonomiske forpligtelser i forhold til barnet, uanset om du og barnet har kontakt med hinanden eller ej.

 • De økonomiske forpligtelser drejer sig om, at du har pligt til at forsørge dit barn. Hvis moren søger Familieretshuset om børnebidrag, vil du minimum skulle betale en løbende ydelse kaldet normalbidraget. Derudover er der blandt andet særlige bidrag i tilknytning til fødslen og dåb eller navngivning.


Du kan læse mere om børnebidrag på Familieretshusets hjemmeside

Forældremyndighed

 • Forældremyndigheden over barnet afhænger af, hvilken situation du og barnets mor er i. Har I aldrig boet sammen (haft samme folkeregisteradresse), får moren forældremyndigheden alene.

 • Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, kan I få det ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring.

 • Hvis I ikke er enige om forældremyndigheden, kan du, når faderskabet er anerkendt eller pålagt, søge om fælles forældremyndighed.


Læs mere om at blive forældre uden at bo sammen.

Samvær

 • Barnet har som udgangspunkt ret til samvær med begge forældre – uanset hvem der har forældremyndigheden. Du kan dog ikke tvinges til samvær, hvis du ikke ønsker det.

Få mere viden mere om reglerne for samvær.

Gør dig tanker om, hvilken rolle du ønsker i barnets liv

Der er som beskrevet flere pligter, du skal påtage dig over for et kommende barn, men du bestemmer selv, hvor meget du vil involvere dig i barnet.

Når det første chok over at skulle være far mod din vilje har lagt sig. Er det vigtigt at overveje, hvilken rolle du ønsker at have i barnets liv. En graviditet kan være abstrakt for manden, særligt hvis man er på afstand af den gravide kvinde. Men det er alligevel en periode, hvor du har mulighed for at vænne dig til tanken om, at der kommer et barn – og overveje hvor meget du vil involvere dig i barnet.

Her er nogle spørgsmål, du kan overveje:

 • Vil du gerne opbygge en relation til barnet?
 • Vil du søge om delt forældremyndighed, hvis den ikke automatisk er fælles?
 • Og vil du gerne have regelmæssigt samvær med barnet eller ej?

Du og barnets mor kan selv lave aftaler, hvis I er enige, men der er også mulighed for, at I kan få rådgivning og eventuelt sagsbehandling i Familieretshuset.

Som mand kan du også benytte Mødrehjælpens rådgivning

Hvis du er mand og gerne vil kende dine rettigheder og pligter som far – eller bare har brug for en neutral person at vende dine tanker med. Så kan du få en støttesamtale hos Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning ‘Holdepunkt’.

Vi hjælper både mænd, kvinder og par med de forskellige udfordringer, der kan opstå i forbindelse med en graviditet – og som mand er du meget velkommen.

Vælg den rådgivningsform, der passer dig bedst:

Du kan også booke en tid i telefonen til en fysisk aftale i et af vores landsdækkende rådgivningshuse.

Relaterede artikler

Du kan få en støttesamtale, hvis du er i tvivl

Er du gravid og i tvivl, om du ønsker barn eller abort, tilbyder Holdepunkt gratis støttesamtaler. Det har Mødrehjælpen, som står bag rådgivningen i Holdepunkt, gjort i mere end 30 år. Og vi har derfor stor erfaring i at hjælpe kvinder som dig.

Del artiklen: