Psykiske reaktioner efter abort

Der er mange måder at reagere på efter aborten. Det er helt normalt at opleve blandede følelser. Nogle kvinder føler sig triste og sorgfulde, mens andre er lettede. Læs her, hvilke signaler du skal være opmærksom på hos dig selv efter en abort.

Det er normalt at opleve ambivalens og modsatrettede følelser

Mange kvinder føler lettelse, når indgrebet er overstået og tænker kun indimellem på aborten, selvom det var en alvorlig beslutning for dem.  Midt i lettelsen og glæden over, at det er overstået, kan du dog også opleve at være ked af det og have let til tårer – især hvis du var meget i tvivl inden aborten.

Måske føler du en grad af dårlig samvittighed, selvom du ikke fortryder din beslutning. Måske føler du ikke, at du kan tillade dig at være ked af det – du har jo selv valgt at få foretaget aborten. Alt sammen er normale reaktioner efter en abort.

For nogle kvinder vil det hjælpe at snakke med partneren, en veninde eller et familiemedlem om følelserne. Andre har mere brug for at tale med en udefrakommende.

Hvis du har behov for at tale med en uvildig rådgiver, tilbyder Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, støttesamtaler efter abort.

Er du lettet efter aborten?

Hvor nogle kvinder oplever at være triste den første tid efter en abort, er det også helt normalt at opleve en følelse af lettelse.

 

Måske har du i en periode oplevet lidt stress over det praktiske omkring aborten, men har ikke haft den store tvivl eller svære følelser – og har ret hurtigt truffet beslutningen om at få en abort.

 

Nu er du på den anden side af aborten, og det føles mest af alt som en lettelse. Det kan være din krop fortsat er påvirket af hormoner, men følelsesmæssigt er du helt ok. Nogle kvinder beskriver, at det føles lidt som at være sig selv igen, og at det er en rar følelse.

 

Af og til tænker du måske på graviditeten og aborten, men efter kort tid fylder det ikke længere så meget i dine tanker – og du føler dig godt i gang med din hverdag og dit liv igen.

 

Der er ikke nogen rigtige eller forkerte følelser efter en abort. Alle reaktioner og følelser er okay – også at føle sig lettet over at være igennem forløbet.

Er du trist og sorgfuld efter aborten?

Der er mange måder at reagere på efter en abort. For nogle kvinder er tiden efter aborten mere præget af sorg og tristhed – end af lettelse. Det betyder ikke, at du fortryder aborten. Men tankerne om aborten – og din tvivl forinden kan blive ved med at fylde meget. Og det kan føles svært at komme i gang med hverdagen igen, fordi du stadig oplever at blive ked af det og have let til tårer. Måske føler du dig meget alene med din sorg, fordi du synes, det er skamfuldt at dele den med andre. Måske tror du, andre tænker “du valgte jo selv at få en abort” – og det kan få dig til at føle, at det hele er din egen skyld. Det er umuligt at forudsige, hvem der får psykiske reaktioner som sorg og tristhed efter en abort. Der er dog forskellige faktorer, som kan øge risikoen:
 • Hvis du inden aborten var meget ambivalent og i tvivl
 • Hvis du følte dig presset til abort (fx hvis du valgte aborten, fordi faren til barnet ikke ønskede det. Eller du følte dig presset af andre, der var bekymret for, om du kunne klare ansvaret for et barn)
 • Hvis du i forvejen havde psykiske problemer eller ustabile livsforhold
 • Hvis du op til aborten oplevede følelsesmæssige belastninger som sygdom, dødsfald i familien og så videre
 • Hvis du har tendens til at være perfektionist og stille høje moralske krav til dig selv. Det hænger ofte sammen med en tilbøjelighed til stærkt samvittighedsnag og selvbebrejdelse, når du føler, at du svigter dine normer og værdier
Du er altid velkommen til at kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning Holdepunkt og få talt ud om din situation.

Er du meget nedtrykt efter aborten?

Omkring 10% af de kvinder, der får en provokeret abort, oplever mere alvorlige psykiske problemer som for eksempel:

 

 • Aborten kan blandt andet fremkalde fortrydelse, skamfølelse, angst for at blive straffet for en ”forkert” handling, selvbebrejdelser og/eller desorientering
 • Depression

Den slags reaktioner kan ramme kvinder, der f.eks. har været meget i tvivl om deres beslutning eller har følt sig presset til at få foretaget aborten.

Du kan overveje disse udsagn for at vurdere, om du er på vej ud i en mere alvorlig efterreaktion: 

 • Jeg er trist og nedtrykt efter aborten
 • Jeg græder meget og føler mig tom
 • Jeg bliver ved med at lægge mærke til gravide, barnevogne og børnetøj
 • Jeg har svært ved at sove og koncentrere mig om min hverdag
 • Jeg tænker stadig meget over, om det var det rigtige valg at få en abort
 • Jeg har det svært med at være sammen med børnefamilier

Hvis du kan genkende dig selv i de fleste af tilstandene, kan det være tegn på, at du har en mere alvorlig reaktion end de fleste. I den situation er det en god idé at søge professionel rådgivning.

Du er altid velkommen til at kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning Holdepunkt og få talt ud om din situation. Det kan også være nødvendigt at tale med din læge.

Vær opmærksom på, at personer, der udvikler en depression, kan have mulighed for at få tilskud til psykologhjælp.

Dit livssyn kan ændre sig efter en abort

Nogle kvinder, men langtfra alle, oplever aborten som en begivenhed, der ændrer grundlæggende på deres livssyn. Det kan være, at du tager dit parforhold, job eller uddannelse op til overvejelse.

Hvis du er i et parforhold, betyder din partners holdning som regel meget inden beslutningen – og parforholdet kan blive sat på en hård prøve, hvis I ikke er enige.

Hvis manden for eksempel presser på for en abort, vil nogle kvinder senere opleve, at de føler sig svigtet af ham, mens de bebrejder sig selv for ikke at have holdt fast i deres eget ønske om at beholde barnet.

Det kan også være, at den uventede graviditet får det til at gå op for kvinden, at den mand, hun er sammen med, ikke er ham, hun vil have børn med.

Husk på, hvorfor du traf valget om abort

Nogle kvinder oplever efter aborten at alle de grunde, der talte for aborten, da valget skulle træffes – pludselig virker ligegyldige.

Her er det vigtigt at huske på, at der var en årsag til, at du tog beslutningen om abort på netop det tidspunkt i dit liv. Selvom du har svært ved at komme i tanke om det nu, så har du helt sikkert tænkt grundigt over situationen.

Prøv at stille de samme spørgsmål til dig selv, som du overvejede dengang. Det kan være en hjælp til at huske, hvad argumenterne var – og det kan være vejen til, at du får sluttet fred med din beslutning.

Søg hjælp, hvis du er trist og sorgfuld efter aborten

Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, tilbyder ikke kun gratis støttesamtaler til gravide med tvivl om abort. Vi tilbyder også samtaler til dig, der har fået foretaget en abort.

Hvis du efter aborten føler dig sorgfuld og nedtrykt – og dine tanker bliver ved med at kredse om aborten – kan en støttesamtale hjælpe dig med at få talt oplevelsen og forløbet igennem. 

Du kan vælge den rådgivningsform, der passer dig bedst:

Du kan også booke en tid over telefonen til en fysisk aftale i et af vores landsdækkende rådgivningshuse.

Rådgiverne er hverken for eller imod abort. De kan hjælpe dig med at få sat ord på dine følelser og få talt ud om forløbet både før, under og efter aborten.

Relaterede artikler

Trist og sorgfuld efter aborten? Søg hjælp

I Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, kan du få en gratis støttesamtale, hvis du oplever en psykisk efterreaktion efter en abort. Læs her, hvad du kan få ud af støttesamtalen.

Del artiklen: